Strona 1 z 1

Zakup maszyn w ramach PROW

PostZamieszczono: 12 maja 2020, 7:06
autor: rolniczka
Czy to prawda, że w czasie epidemii nie ma obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu zamówień przy zakupie maszyn z działań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020?

Re: Zakup maszyn w ramach PROW

PostZamieszczono: 12 maja 2020, 11:43
autor: Aleksandra
Od dnia 18 kwietnia 2020 r., beneficjenci PROW 2014-2020:
- nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, poprzez zamieszczanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR;
- w przypadku gdy ich zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR, nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;
- którzy przeprowadzili już postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne, objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie:
- złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r (ocena złożonego wniosku płatność przez dany podmiot wdrażający), nie są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;
- nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, również nie są zobowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny.

Dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców pomimo jej złożenia nie będzie podlegała ocenie, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.