dopłaty do RE

dopłaty do RE

Postautor: Agro49 » 21 kwie 2020, 8:25

Orientujecie się jakie są sankcje finansowe za niedotrzymanie warunków produkcji ekologicznej? Znajdę gdzieś jakiś taryfikator?
Agro49
 
Posty: 1
Rejestracja: 21 kwie 2020, 8:02

Re: dopłaty do RE

Postautor: UrszulaAnculewicz » 27 kwie 2020, 13:30

Odpowiedź na postawione pytanie jest dość złożona gdyż w przypadku działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 możemy wyróżnić dwa "rodzaje" sankcji:
1. za niespełnienie wymogów;
2. za niespełnienie warunków;

Ad. 1
Gdy stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu wymogów w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu
a) współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
b) współczynnika trwałości danego uchybienia
– określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn:
a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu lub wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz
b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny byd przestrzegane te wymogi w ramach danego pakietu.
Jeżeli w kolejnym roku realizacji zobowiązania ekologicznego zostanie ponownie stwierdzone to samo uchybienie zmniejszenia płatności są większe.

Przekształcenie lub zaoranie któregokolwiek z występujących w gospodarstwie trwałych użytków zielonych i nie zachowanie któregokolwiek z określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo - płatność ekologiczna przysługuje w wysokości zmniejszonej o 20% . (wszystkie pakiety lub ich warianty)

Zmniejszenia płatności dokonuje się również w przypadku nie posiadania wymaganej dokumentacji tj. rejestru działalności ekologicznej o 30%; planu działalności o 40%.

Jeżeli nie przestrzegamy minimalnych wymogów obowiązkowych, płatność ekologiczna przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
- iloczynu:
współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
współczynnika trwałości danego uchybienia
– określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz
- kwoty stanowiącej iloczyn:
wysokości płatności, jaka przysługiwałaby, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz
procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi.

Ad 2.
Płatność ekologiczna podlega zwrotowi, jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania ekologiczna lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności ekologicznej określonych w rozporządzeniu.

Płatność podlega zwrotowi również w przypadku, gdy:
– zmniejszono wielkość obszaru, na którym powinno być realizowane zobowiązanie, przy czym zwrotowi podlega płatność ekologiczna przyznana za realizację tego zobowiązania, w części odpowiadającej iloczynowi powierzchni obszaru, na której rolnik nie realizował zobowiązania, i średniej wysokości płatności ekologicznej na 1 ha tego obszaru, przyznanej za realizację tego zobowiązania w roku poprzednim;
– rolnik nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej do określonych gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym albo informacji o realizowanym zobowiązaniu ekologicznym, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do tych gruntów.

Szczegóły znaleźć można w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Dz.U. 2018 poz. 1784 (z późn. zm.).
UrszulaAnculewicz
 
Posty: 1
Rejestracja: 22 kwie 2020, 9:11


Wróć do Rolnictwo ekologiczne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron